MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Andre fagpersoner

Som forældre til elever på skolen kan man henvende sig til nedenstående fagpersoner 
 

    Email Telefonnr.
UUO uddannelsesvejledning Anne Rubeck Brudvig arb@odense.dk 24 88 56 99 
Skolepsykolog Jytte Mejdal jmh@odense.dk 29 38 59 98 
Tale-hørekonsulent Charlotte Lund clu@odense.dk 29 38 63 40 
Ergoterapeut Christel Olsen cio@odense.dk 30 69 75 82 
Familierådgiver Anita Astrup anast@odense.dk 21 62 81 69 
Inklusionspædagog Stine Heje Sørensen Aula  
SSP-kontaktlærer John Emil Johansen Aula  
Klubkontakt Henrik Løkkegård Aula  
IT-administrator Gitte Syrak Hansen Aula  
Sundhedsplejerske Helle Lodberg Aula 20 31 56 70