MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Klassekassen

Formål:

Klassekassens formål er at støtte udviklingen af fællesskabet i klassen og give klassen lidt ekstra midler, der kan bruges til fælles oplevelser og aktiviteter ud over den daglige undervisning. 
 
1. En klassekasse administreres af en forælder, der vælges som kasserer.

2. Forældre og klassens lærere kan komme med forslag til klassekassens anvendelse, men det er kontaktforældrene, der bestyrer midlerne og afgør, hvad de skal bruges til.

3. Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, fx fællesindkøb til klassen, klassearrangementer og fornøjelser ved udflugter og lignende.

4. Klassekassen er et ekstra gode og ikke nødvendig for gennemførelse af undervisning.

5. Indbetaling til klassekassen er frivillig forældrebetaling og skal anses som værende en donation til fællesskabet.

6. Beslutningen om oprettelse af en klassekasse tages af klassens forældre.

7. Det er forældrene i klassen, der beslutter, hvor meget der årligt skal indbetales til klassekassen.

8. Det årlige maksbeløb er på 250 kr. pr. elev.

9. En klassekasses indestående må gerne forøges med fælles indsamlede midler.

10.Klassekassen er solidarisk, og den enkelte elev er derfor ikke afhængig af forældrenes indbetaling.

11.En klassekasse er at betragte som klassens, ikke de enkelte elevers. 12.En elev, der rejser fra en klasse, får ikke noget beløb med. 13.En tilflyttende elev skal ikke betale bagudrettet til klassekassen, men indgår solidarisk fra første skoledag. 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen 8. maj 2017 
 
Revideret den 10/12-2018 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
 
Martin Haselbach, skolebestyrelsesformand