MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Gode råd om lektier

10 gode råd om lektier

Forskningen viser, at lektier har en positiv effekt på elevernes faglige resultater, når...  

1. lektierne har et tydeligt formål, og eleverne har en klar forståelse af mening, relevans og læringsudbyttet heraf. Læreren skal følgelig kunne begrunde, hvorfor hjemmeopgaven ikke indgår som led i undervisningen, men som en lektie.

2. lærerne tydeligt kommunikerer forventninger til elever og forældre om for eksempel omfang af og formål med lektierne samt forventninger til, at lektierne gennemføres til tiden med videre.

3. der er et tydeligt link mellem lektierne og det stof, der arbejdes med i undervisningen.

4. sværhedsgraden af lektierne matcher elevens faglige niveau og læringsstil, så eleven bliver tilpas udfordret.

5. lektier varierer i form og indhold, så elevernes interesse fastholdes.

6. indhold og form af lektier er forberedt grundigt af læreren.

7. de ikke tildeles i slutningen af en time, hvor eleverne er mindst koncentrerede og har svært ved at forstå formålet.

8. lektierne ikke bruges som straf.

9. omfanget af lektier er balanceret og koordineret på tværs af fag, så eleven også har tid til andre ting i fritiden.

10. eleverne får feedback på lektierne. Uddrag fra ”Lektiehjælp og faglig fordybelse”, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, august 2015