MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Skolens historie

Tarup skole er sognets yngste skole. Den blev "først" taget i brug i 1933 - mere end 200 år efter, at den første såkaldte "rytterskole" stod klar i 1723, hvor Solgårdsvej nu munder ud i Tarupvej. Også den gang evaluerede man, men resultatet fra 1790 var ikke opløftende. Udover sognets 3 rigeste beboere var kun 20 af 75 undersøgte voksne i stand til både at læse og skrive - flere endda mangelfuldt, og af de sidste 55 var der blot 2, der kunne læse lidt.

Det gav åbenbart ikke anledning til den store uro. Først i 1869 skete der en væsentlig forbedring af forholdene, da Paarup Skole blev bygget, men de første år var elevtilstrømningen alligevel beskeden trods vækst i børnetallet. Det skyldtes, at en del elever blev undervist på én af de 3 privatskoler, der efterhånden var opstået i sognet, og som bl.a. elever i Tarup-området valgte på grund af den "lange" gå-afstand. eleverne gik hele vejen i skole.

I 1932, året før Tarup skole blev taget i brug, gik kun 114 af sognets børn i den skolepligtige alder på Paarup Skole. Mange børn fra Tarup gik i stedet på Tarup Privatskole. Skolen var oprindelig begyndt på adressen Skellet 9, da en familie besluttede, at deres ældste dreng skulle undervises hjemme af sin læreruddannede mor, Karen Petersen. Andre forældre i området koblede sig på, og efterhånden blev søgningen så stor, at en egentlig skolebygning med 2 klasseværelser i stueetagen, gymnastiksal i kælderen og 2 lærerindelejligheder blev bygget på adressen Jernbanevej 11.

På det tidspunkt havde privatskolen 110 elever, og den løste i kraft af forældrebetalingen kommunens undervisningsforpligtelse på en billig måde. Da Karen Petersen imidlertid ønskede at stoppe og lukke privatskolen, blev sognerådet nødsaget til at opfylde et beboerønske om en dyr købstadsordnet skole - med skolegang hver dag.

I første omgang fik skolen 4 klasseværelser, gymnastiksal og 3 lærerboliger. De sidste placeret i den nuværende SFO-bygning, dels på 1. sal over klasseværelserne.

Forældrene havde haft mange flere ønsker, og da elevtallet samtidig voksede hurtigt, gik man allerede i 1939 i gang med en udvidelse, så man i 1940 kunne tage yderligere 4 klasseværelser, en sløjdsal, et skolekøkken samt lærerværelse i brug. Det skete samtidig med en udbygning af Paarup Skole og etablering af en forskole i Stegsted. Alt i alt en udgift på kr. 150.000; - men så var Paarup Kommune også den første på Fyn, der opfyldte de krav, skoleloven af 1937 stillede.

Sognets folketal passerede først 1.000 i begyndelsen af det 20. århundrede, mens det ved overgangen til det 21. århundrede lå lige under 10.000. Den største vækst lå i 30´erne, hvor området mellem Jernbanevej og Kornvej blev bebygget, og i 60´erne, hvor især Jens P. Kochs omfattende byggerier fuldstændigt forandrede kommunens udseende.

Det bevirkede selvfølgelig også, at skolerne fik pladsmangel, og at alle disponible rum måtte inddrages, mens man forsøgte på at bygge til lige så hurtigt, som elevtallet voksede. Således gik der i 1978 henholdsvis 926 elever og 831 elever på Tarup skole og Paarup Skole.

SFO

Tarup Skoles SFO er en institution der arbejder ud fra et teoretisk grundlag i Howard Gardners mange intelligenser. Vores SFO er funktionsopdelt og vores praksis er baseret på værksteder og væresteder. SFO har ca. 170 børn fordelt på 2 afdelinger. Én afdeling for 0.-2. årgang, og én afdeling for 3. årgang.