MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Information om børnehaveklassen

1. Børnehaveklassen er en overgang fra hjem/børnehave til skole. I børnehaveklassen sker en tilvænning til skolens liv, og samtidig oplever børnene, at der er væsentlig flere børn pr. voksen, end der er i børnehaven.

2. Et af formålene med børnehaveklassen er at skabe et godt socialt samspil inden for klassen, så børnene lærer at respektere og acceptere hinanden.

3. Desuden bliver  børnene i løbet af børnehaveklassen fortrolige med skolen og dens miljø. Samarbejdet med skolens 1. og 2. klasser bidrager i høj grad hertil.

4. I børnehaveklassen er der ikke noget egentligt skema, men aftaler om bestemte aktiviteter, der fastsættes til at foregå på bestemte dage, vil hurtigt blive en del af hverdagen.

5. Samarbejde med skolens 1. og 2. klasser, besøg på skolebiblioteket, udnyttelse af forskellige af skolens lokaler f.eks. gymnastiksalen, er eksempler på sådanne aktiviteter.

6. I løbet af skoleåret vil der i børnehaveklassen blive arbejdet med mange forskellige emner, der vil blive fulgt op med film, udflugter m.m.

7. Diverse praktiske oplysninger om børnenes skolegang vil blive meddelt løbende, skriftligt og mundtligt.

8. I løbet af foråret sender vi besked om, hvilken børnehaveklasse jeres barn er optaget i.....

9. Vi inviterer senere de kommende børnehaveklasser til et "åbent hus", hvor de sammen med forældrene får lejlighed til at stifte bekendtskab med dele af deres fremtidige tilværelse i børnehaveklassen.

10. Samme dag om eftermiddagen inviteres forældrene til den første samtale med børnehaveklasselederen, og her vil der blive lejlighed til den første udveksling af informationer omkring det enkelte barn.

11. I starten af skoleåret vil der blive inviteret til et forældremøde.