MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Forældreforeningen

Tarup Skoles Forældreforening arbejder for at skabe en sjovere skole for eleverne.

Af initiativer kan nævnes: 

 • Sponsor til skolernes motionsløb (æbler til alle på skolen)

 • Is til alle elever før sommerferien

 • “Forældreforeningens julegave”, som både har budt på et forrygende stompshow og et imponerende jonglørshow i aulaen for alle skolens elever og lærere.

 • Det store årlige bankospil i november

 • Fastelavnstønder, fastelavnsboller og juice til 0. – 3. klasserne

 • DJ til gallafesten for de ældste elever + gavekort til dansekonkurrencer

 • Morgenbrød til 9. klasserne på sidste skoledag

 • Foredrag

 • Forårskoncert

 • Tilskud til den nye legeplads

 • Indkøb af ting, der gør gavn for flest mulige elever, f.eks. fodboldbord til aulaen, headset til dramaholdet, disko-kugle til SFO, guitarer til de store elever m.m.

Uden dit økonomiske bidrag til Forældreforeningen fandtes disse ting ikke!
 

Økonomi

 • Forældreforeningen støttes med et årligt kontingent på minimum 75 kr. pr. husstand. Der udsendes en opfordring til at bidrage med kontingent hvert år i september og igen en reminder i februar.

 • Derudover tjener Forældreforeningen penge ved at sælge vand, kaffe/te til bl.a. markedsdagen og andre arrangementer.

 • I november afholder vi bankospil for elever, forældre og bedsteforældre på skolen. Forældreforeningen indsamler sponsorgaver hos lokale forretninger, hvilket giver et godt tilskud til foreningens økonomi.

Hvem er vi
Foreningen består af frivillige forældre og 2 lærere – og alle er meget velkomne til at deltage.

 
Vi mødes ca. 4-5 gange årligt, hvor vi planlægger arrangementer, fordeler opgaver, behandler ansøgninger om støttekroner fra eleverne m.m.
 

Generalforsamling afholdes i november . Der indkaldes både på forældreintra og ved opslag på skolen. Alle forældre er meget velkomne til at høre nærmere om Forældreforeningen og finde ud af, om det kunne være noget for dem.

Jo flere vi er, jo bedre for børnene.