MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Ungemiljø

Ungemiljøet består af 8 klasser fordelt på 7. - 9. klassetrin. Hver årgang har 2 - 3 spor, og hver klasse har mellem 20 - 26 elever. 

Fagligt og socialt fokus
Vi vægter på børnenes faglige og alsidige udvikling højt og arbejder med synlig læring, formativ feedback gennem vurdering for læring og en tydelig gennemsigtighed for børn. Vi har ligeledes fokus på elevernes sociale udvikling og arbejder med relationer, trivsel og konfliktløsning sammen med børn og forældre. I undervisningen prioriterer vi blandt andet gode arbejdsvaner, samarbejde, arbejdsro, glæden ved at lære noget, medinddragelse i mål og god omgangstone.

Traditioner
På Tarup Skole er vi stolte af, at vi har mange traditioner, som skaber en fællesskabsfølelse på tværs af årgange og klasser.
I Ungemiljøet er der tradition for at afholde fællesarrangementer som: skolernes motionsdag, juleklippedag, juleafslutning og trivselsdag.

Frikvarterer og ringetider
I løbet af skoledagen er der indlagt to store frikvarterer. Disse finder sted fra klokken 9:30 - 10 samt 11:30 - 12:15.

Praktisk information
Alle elever har deres eget skab, som de har mulighed for at låse med hængelås. Her kan de fx. lægge deres computer, overtøj, private sager i pausen.