MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Forældrerådssamarbejde

Formål

For at udvikle og vedligeholde et godt skole/hjem-samarbejde er det vigtigt med kontaktforældre i de enkelte børns klasser. Kontaktforældrene er bindeled mellem forældregruppen, klassens lærere og skolebestyrelsen. Det er vigtigt for børnene og for skolen, at forældrene har lyst til at engagere sig, og eleverne er glade for deres klassekammerater og for at gå i skole.

Principper for valg af kontaktforældre

• Klassen har 3-4 kontaktforældre, der vælges for en to-årig periode.

• Kontaktforældrene kan genvælges, men der opfordres til rotation.

• De enkelte klasser tilstræber, at der ved udskiftning af kontaktforældre er 1-2 gengangere fra forrige skoleårs kontaktforældre, så de nyvalgte sættes ordentligt ind i funktionen.

• Kontaktforældrene vælges på første forældremøde i det nye skoleår.

• Kontaktforældrene i klassen fordeler sig på pige-/drenge-elever så vidt muligt.

Kontaktforældrenes rolle

Kontaktforældrene er ambassadører for skolens værdier, visioner og principper. Kontaktforældrene sørger eksempelvis for:

• Samarbejde mellem klasselærer og forældre fx forslag til punkter til dagsordenen på forældremøder

• Koordinering af 1-3 årlige klassearrangementer til understøttelse af fællesskabet og klassens sociale liv. Der kan hentes inspiration til sociale tiltag her: http://skole-foraeldre.dk/artikel/styrk-klassens-trivsel-med-aktiviteter

• Modtagelse af nye elever og forældre

• Kontakt til skolebestyrelsen på forældregruppens vegne ved behov.

• Dialog med klasselæreren om klassens trivsel og forhold, der er relevante for klassen generelt, og som ikke vedrører enkeltelever.

• Kontaktforældrene bestyrer klassekassen og afgør, hvad pengene skal bruges til. Forældre og klassens lærere kan komme med forslag til klassekassens anvendelse. 
 
Revision: 1 gang årligt 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 10/12-2018 
 
På vegne af skolebestyrelsen, 
 
Martin Haselbach, skolebestyrelsesformand