MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Børnemiljø

Børnemiljøet består af 22 klasser i 3 spor fordelt på 0. - 6. klassetrin. Hver klasse har mellem 20 - 28 elever.

Fagligt og socialt fokus
På Tarup Skole vægter vi på børnenes faglige og alsidige udvikling højt og arbejder med synlig læring, formativ feedback gennem vurdering for læring og en tydelig gennemsigtighed af børnenes individuelle læreprocesser. Vi har fokus på elevernes sociale udvikling og arbejder med trivsel, relationer og konfliktløsning sammen med børn og forældre. 

Traditioner
I Børnemiljøet har vi tradition for at afholde fællesarrangementer som: fastelavn, juleklippedag, juleafslutning, skolernes motionsdag, skolernes sangdag.

Frikvarterer og ringetider
I løbet af skoledagen er der indlagt to store frikvarterer. Disse finder sted fra klokken 9:30 - 10 samt 11.30 - 12:15.

Garderobeplads
Hvert barn har sin egen plads i SFO'ens garderobe, hvor sko og overtøj skal være. 

Sygdom
Sygdom skal meldes i kontaktbogen på Aula til klassens lærer, den dag barnet er fraværende. Andet fravær skal på samme måde som sygdom meddeles i kontaktbogen.