MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Det kreative / musiske

På Tarup Skole er det kreative/musiske i fokus. Det er ét af tre fokuspunkter for skoleårene 2018-20.

Max musik - Et samarbejde mellem Odense Musikskole og Tarup Skole

Vi har et tæt samarbejde med Odense Musikskole om musikundervisningen i indskolingen. Samarbejdet styrker den pædagogiske og musikfaglige udvikling på Tarup Skole og er samtidig med til at sikre, at vi har et inspirerende og kreativt musikalsk læringsmiljø. 

  • I Forårs - SFO'en har en musikskolelærer et musikalsk undervisningsforløb over 5 gange med alle tre grupper på skift, hvor børnene synger, laver sanglege og andre musikalske aktiviteter.
  • På 2. årgang samarbejder årgangens musiklærer/-e med en musikskolelærer om planlægning og udførelse af musikundervisningen.
  • Eleverne på 3. årgang får 45 minutters instrumentalundervisning i mindre hold og undervisningen varetages af fem musikskolelærere. I den anden halvdel af musikmodulet får de musikundervisning af årgangens musiklærer/-e.
  • I SFO'en udbyder en musikskolelærer kor i samarbejde med en pædagog fra SFO'en og en børnehaveklasseleder. Børnene tilmelder sig for en periode, hvor de mødes og synger sammen en gang om ugen. 

I løbet af skoleår deltager eleverne i forskellige koncerter:

  • Indskolingssamlinger
  • Koncert for forældre
  • Kulturfestival mv.