MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Skolebestyrelsens arbejde

1. Skolebestyrelsen arbejder ud fra følgende uprioriterede liste: - social forståelse/kompetence - glæde/"blomstrende" læringsmiljø - fælles ansvar/samarbejde - faglighed - i bred forstand - skolen bør fremstå attraktivt

2. Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds, som har stemmeret

3. 2 personalerepræsentanter, som har stemmeret

4. 2 elevrepræsentanter, som har stemmeret

5. skoleinspektør og viceskoleinspektør, der uden stemmeret deltager i møderne for at varetage sekretærfunktioner og sikre, at bestyrelsen arbejder indenfor lovens rammer.

6. Skolebestyrelsen kan invitere andre til at deltage i behandlingen af et eller flere punkter på et møde.

7. Skolebestyrelsens sammensætning kan ses andetsteds på siden.

8. Skolebestyrelsens arbejde:

  • Skolebestyrelsen godkender skolens budget
  • Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler
  • Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens virksomhed

9. Skolens gældende principper kan ses under sammenlignelig brugerinformation.

10. Skolebestyrelsens fornemste opgave er at styrke skole/hjemsamarbejdet.

11. Skolebestyrelsen vedtager hvert år en virksomhedsplan for skolen. Planen rummer mål og planer for skolens virksomhed efter retningslinier fra skoleforvaltningen og byråd. Planen udarbejdes i et samarbejde mellem personale, ledelse og bestyrelse.